Vad är det vi gör egentligen?

Så här i slutet av terminen är det kanske dags för oss att sammanfatta vad vi har gjort under läsåret som gått. Vad är det egentligen vi hittar på en dag i veckan, tisdagar, när vi inte är på vår skola och undervisar eleverna?

Vår största uppgift detta läsår har varit vårt arbete med ”handboken” för svenska som andraspråk i Halmstad Kommun. Grundtanken till den är att försöka skapa en samsyn och en gemensam kunskap om ämnet svenska som andraspråk men också ge vår syn utifrån forskning, observationer och intervjuer om vad som är framgångsrik organisation, systematisk kvalitetsarbete och bäst för eleverna.

”Handboken” (som är arbetsnamnet) har gett oss möjlighet att vara ute på skolor och delta i SvA undervisning samt intervjua SvA lärare och rektorer. Det vi snabbt kom fram till är vad som skiljer en andraspråkslärare från en förstaspråkslärare. En framgångsrik andraspråkslärare har alltid ett extra sätt att beskriva på. Och andraspråksläraren ser på eleverna när de inte förstår ordet, som inte alltid behöver vara begreppet utan kan vara ett annat ord som gör att allt blir obegripligt. Det är svårt att sätta fingret på den förmågan men vid våra observationer blev det väldigt tydligt att det verkligen är så. I våra observationer och intervjuer blev det också väldigt tydligt att där skolan har utbildade SvA lärare där fungerar SvA undervisningen som bäst. En av anledningarna tror vi är att rektorerna inte alla gånger har tillräckliga kunskaper om SvA medan SvA lärare ofta känner lite mer ansvar för SvAeleverna. En tredje sak som vi tydligt kunnat utläsa i våra observationer och intervjuer är att utvärdering och uppföljning av SvA ämnet brister på de flesta skolor. Ofta bakas SvA ämnet in i svenskämnet vilket gör att SvAelevernas resultat inte syns. Det saknas också kopplingar mellan SvA ämnet och övriga ämnen. Hur väl lyckas SvA eleverna i övriga ämnen? Angående det systematiska kvalitetsarbetet tror vi att man på skolorna behöver involvera lärarna ännu mer. Lärarna måste få förståelse för syftet med kvalitetsarbetet och se följden av en god utvärdering. Att utvärdera och utveckla sin undervisning ska vara en lika självklar del som att planera sina lektioner. (Så snart vår ”handbok” är klar kommer du kunna ta del av den här på vår blogg)

Vi har också genomfört våra nätverksträffar för svenska som andraspråks lärare.Temat för detta läsår har varit kollegialt lärande. I kommunen finns så många goda exempel och många lärare (om inte alla) sitter inne på kunskaper som fler skulle vinna på att få ta del av. Ett dilemma med våra träffar har varit att de legat på tisdageftermiddagar. Många har lektioner, många har möten, många har mycket annat. Vår utmaning inför nästa läsår är att få fler att delta på dessa. När vi haft våra träffar, varit ute på våra observationer och intervjuer har vi sett och förstått att SvA lärare ofta känner sig väldigt ensamma i sitt arbete; detta även om man arbetar flera på samma skola. Samverkan mellan lärare inom ämnet är inte prioriterat. Samtidigt påpekar SvAlärare att man verkligen vill träffas och diskutera, speciellt om man är ensam på en skola och har få elever.

En tredje stor del som vi fått mycket frågor och funderingar kring är de nyanlända eleverna. Under läsåret har det kommit många nyanlända till alla våra skolor. När de nyanlända kommer kan vi inte vänta utan måste möta dessa elever direkt och frågan har varit hur vi bäst gör det. Speciellt svårt blir det för skolor där det tidigare knappt funnits SvA elever.

Som ett led i detta var vi med och planerade och genomförde en halv dag med fokus på nyanlända för kommunens rektorer. Det är svårt att möta och ta hand om det man inte känner till eller upplevt så därför bjöd vi även med en nyanländ elev till vår halvdag. Eleven går nu i nian och kom till Sverige i femman. Han fick inför kommunens rektorer berätta om hur det är att vara nyanlända, hur han gjorde för att komma in i gemenskapen och vad som är viktigt att tänka på som lärare när man möter nyanlända elever. Hans sätt att förmedla det på var klockrent och vi hade inte kunnat förmedla det bättre. Förhoppningsvis hjälper hans berättelse och vår teoribakgrund rektorerna i deras fortsatta arbete med att ordna en så bra SvA undervisning som möjligt.

Det är detta vi bl a har sysslat med på våra tisdagar. Dessutom bollar vi SvA frågor med mejlande lärare, läser forskning, förbereder föreläsningar, diskuterar tolkningar av ord och begrepp med mycket mer. Det vi framför allt kommit fram till detta läsår är att ju mer vi kan desto mer kan vi lära oss. Det som till en början var helt självklart får i och under diskussioner en helt ny innebörd och öppnar upp nya vägar.

Rinkebyskolan del 3

Rinkebyskolan del 3

Efter att vi hade skrivit exempeltext med niorna var det dags för lite religionsundervisning i en 7:a. Läraren Kanar har skrivit en dagordning på tavlan och vi kan läsa att dagens lektion kommer att handla om islam- ett arbete som har påbörjats och är i full gång.

Kanar har pondus och är engagerande! Hon får med sig eleverna.

Först börjar Kanar med att repetera det som gruppen har gått igenom. Hela tiden kopplar hon elevernas svar till arbetsområden de har arbetat med tidigare. Häftigt! Eleverna är aktiva, räcker upp handen och får ordet av Kanar.

En av frågorna de får innan de ska börja arbeta med frågorna i läroboken SO Direkt är: Hur kopplar man Mohammeds tid( att han kom med något nytt) med hur det kan vara idag?

Eleverna har arbetat med Studi- miniföreläsningar via datorn. Detta fick vi inte se vid vårt besök men vi skulle gärna vilja lära oss mer om detta så det blir väl till att söka lite på nätet kring detta. (Om inte någon av er som läser detta kan upplysa oss om STUDI)

När det är dags att arbeta med frågorna i boken upplyser Kanar eleverna om vikten av en bra ljudnivå. Några hämtar pennor, letar efter rätt sida och någon att arbeta innan arbetet kommer igång. De som behöver hjälp skriver sitt namn på tavlan.

Naturligtvis går vi runt och stöttar eleverna samt tar del av deras diskussioner och svar. Vi passar även på att prata lite med eleverna som är nöjda med sin SO- undervisning.

Tiden har gått fort och det är dags att avsluta lektionen. Vi tackar eleverna och Kanar för att vi fick komma och fortsätter till rektorn Carina Rennermalms kontor.

Carina informerar oss om sitt spännande arbete- om exempelvis alla populära läxgruppper som skolan tillsammans med andra aktörer i närområdet anordnar för eleverna på Rinkebyskolan. De har läxläsning på lördagar! Och den är jättepopulär!

Vi får även höra om skolans arbete kring fokusområden, som planering och bedömning.

Under vårt besök har vi träffat engagerade lärare och ledning. Detta smittar naturligtvis av sig på eleverna. Vi tackar lärarna och rektor Carina för ett givande möte och för att hon har gjort det möjligt för oss att besöka Rinkebyskolan.

Innan vår taxi kommer hinner vi äta en Rinkeby- kebab i centrum. Tur är väl det, för strömmen har gått på Bromma och flygen är väldigt försenade, vilket vi inte vet då:-)

Under tiden vi väntar på vårt flyg har vi gott om tid att reflektera. Vi har upplevt en helt annan värld under vårt besök i Rinkeby. Det finns ett hopp och ett engagemang- hos elever, personal på skolan, hos taxichaufförerna, hos restaurangpersonal, hos de boende i förorten. MEN förorterna är segregerade och integrationen måste lyckas för att vi inte ska få ett uppdelat samhälle med utanförskap samt alla negativa följder detta får.

Vi har träffat engagerade och arbetsvilliga människor i området men det räcker inte. De som styr- våra politiker, men även alla andra som bor i Sverige (för vi har segregation i varje kommun) måste engagera sig i problemet för att vårt Sverige ska bli ett land för alla. Inte bara när det är valår!