På besök i verkligheten

I mitt nya jobb som verksamhetsutvecklare är det mycket skrivbordstänkande och lite mindre klassrumsarbete och därför är besöken jag gör ute i verksamheterna extra uppskattade av mig. I veckan hade jag bjudit in mig själv i en av förberedelseklasserna i kommunen med elever i år 1-3.

Redan i korridoren möttes jag av förberedelseklassens lärare F som väntade in och välkomnade mig och sina elever. I klassrummet hördes lugn musik och eleverna satt och pysslade med olika saker innan lektionen började. Vädret diskuterades specifikt med F eftersom det på tavlan stod att de skulle på promenad. En av eleverna hävdade bestämt att:

-Idag ska de regna. Det ska regna! Klockan 11.

IMG_0032IMG_0040

Läs mer

Returbesök från Rinkebyskolan

Idag var det dags för lärarna Ingrid och Nina från Rinkebyskolan i Stockholm att komma på returbesök till oss på Östergårdsskolan. Innehållet för dagen var precis som vid vårt besök i Rinkeby att utbyta erfarenheter kring svenska som andraspråk, mottagningsklass och utveckling av verksamheten.
Ingrid och Nina var med på tre olika lektioner: en med femmorna som ägnade sig åt sammanfattningar av en artikel, en med niorna som förberedde sig inför kommande redovisningar om deras funderingar om framtiden och en lektion med åttorna som arbetade med Vilhelm Moberg och utvandringen till USA. Givetvis var eleverna på sitt soligaste humör och generösa med att visa och berätta om sina arbeten.
Vid vårt besök vid Rinkebyskolan hade vi sett att undervisningen (diskussioner, genrepedagogik, öppna frågor, delaktighet) var väldigt lik vår och därför var det härligt att höra att Nina och Ingrid också såg denna likhet. Det gör oss starka att veta att vi i olika delar av landet, med olika och ibland lika förutsättningar utgår från samma pedagogiska tankar. Det blir lättare att kämpa, argumentera om man vet att andra har lyckats och om man kan visa på framgångsfaktorer för andra skolor. Vi på Östergård funderar mycket på hur vi kan organisera mottagningsklass på ett så positivt och lyckat sätt som möjligt. Ingrid som arbetar i mottagningsklass gav oss ( och vår rektor) många infallsvinklar och idéer men också tankar på saker som man kan förändra och utveckla.
Dagen har varit mycket lärorik och inspirerande för oss. Det är härligt att träffa andra lärare som entusiastiskt beskriver och berättar om sina tankar, idéer och funderingar. Förhoppningsvis är detta bara starten på ett fortsatt samarbete!
Så här beskrevs besöket i vår lokaltidning Hallandsposten. http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.3083886-rinkebylarare-blev-inspirerade