Hem » Nätverk SvA » Kartläggning av svenska som andraspråksundervisningen

Kartläggning av svenska som andraspråksundervisningen

Igår träffades lärare i nätverket svenska som andraspråk för att fördjupa sig i BUF:S stödmaterial och kartläggningsrapport kring svenska som andraspråksundervisningen. Syftet med stödmaterialet och kartläggningsrapporten är ”att att skapa en kommunövergripande förståelse för hur man ute på skolorna kan arbeta med och organisera ämnet svenska som andraspråk så att eleverna får en så likvärdig undervisning som möjligt.” Framtagandet av materialet har skett genom klassrumsobservationer, intervjuer, forskning och erfarenheter och är tänkt som ett stöd för såväl rektorer som undervisande svenska som andraspråkslärare.

Det var stor uppslutning och många av kommunens skolor hade en eller flera representanter. Som inledning fick deltagarna en bakgrund och kortfattad genomgång av syftet till stödmaterialet och kartläggningsrapporten samt några av tankarna kring organisering, undervisning och systematiskt kvalitetsarbete. Därefter fick deltagarna i uppdrag att utifrån frågeställningar identifiera var deras skola befinner sig. Frågeställningarna handlade bla om att identifiera svenska som andraspråksundervisning genom skolans styrkor, svagheter, möjligheter och hinder.

Som stöd för diskussionen fanns nyckelbegrepp ur stödmaterialet att utgå från:

Organisation:

Integrerat eller separat

Parallellt med svenska

Enligt timplan

Behörig lärare

Uppfyller kriterierna för svenska som andraspråk

Lärarkontinuitet

 

Undervisning:

Urvalsprocess

Ansvarig för urvalsprocess

Kontinuerlig kartläggning

Kontinuitet i undervisningen gällande lärare och elevgrupper

Kvalitativ, utmanande, likvärdig undervisning

 

Systematiskt kvalitetsarbete

Kontinuerligt

Koppla till vetenskap och beprövad erfarenhet

Struktur för arbetet både på grupp- och individnivå

Kartläggningsrutiner

Helhetsbilden av elevens kunskapsinhämtning i alla ämnen

I diskussionerna i de olika grupperna framkom en stor kunskap både om ämnet svenska som andraspråk men även om vikten av struktur, planering, tid för möten. Förhoppningsvis kommer samtalen som påbörjades igår förhoppningsvis ligga till grund för det fortsatta arbetet på skolorna och framför allt inför planeringen av nästa läsår. Förhoppningsvis tar rektorerna på skolorna tillvara den kompetens som redan finns men ger också möjlighet för lärarna att fortbilda sig inom ämnet svenska som andraspråk och fördjupa sina kunskaper.

Ämnet är komplext och det som framkom igår är att det inte finns en enda lösning för hur man på bästa sätt organiserar svenska som andraspråksundervisningen utan att det verkligen måste utgå från varje skola och varje elev. Det som är viktigt är att det finns kompetens i ämnet och en tydlig organisation kring kartläggning av elevernas kunskaper, analys av elevernas resultat och tid för att samverka inom skolan men också mellan skolorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s