Hem » språk- och skrivutveckling » Tankar om stöttning: “Läraren är undervisningens Gps”

Tankar om stöttning: “Läraren är undervisningens Gps”

På symposium Svenska som andraspråk lyssnade vi till Pauline Gibbons som pratade om stöttningsbegreppet (scaffolding) som används frekvent både i teori och praktik. Men vad är stöttning och hur ska vi förstå begreppet så att vi använder det på ett effektivt sätt i vår undervisning?

Pauline Gibbons förklarar begreppet som; jag (läraren) gör, vi (gruppen) gör, du (eleven) gör. Hon beskriver det också som en tillfällig hjälp, som visar hur man gör något och som ska leda till att eleven blir självständig. Läraren är helt enkelt undervisningens Gps. Liknelsen med en Gps som Pauline Gibbons gör är brilliant. Fundera på hur du och vänner till dig gör när ni ska hitta till en ny, obekant plats. Någon behöver inte Gps utan hittar bara genom muntliga och/eller skriftliga instruktioner, en annan hittar med hjälp av instruktionen från Gps:n medan en tredje behöver hjälp av både en Gps och en passagerare vid sidan om för att hitta.

Stöttning kan man utföra både på gruppnivå och individuellt. Cirkelmodellen är ett exempel på gemensam stöttning. Många elever klarar efter att gruppen arbetat efter modellen jag (läraren) visar och vi (gruppen) gör tillsammans att slutligen arbeta på egen hand. Men alla gör inte det och stöttningen behöver därför även följa med eleven i det individuella arbetet. När man ger individuell stöttning är det egentligen bara kreativiteten som sätter gränser för vad som är möjligt. Det viktiga är att komma ihåg att alla elever som är i behov av stöttning inte alltid behöver samma typ av stöttning. En del behöver etappstopp, andra någon som puttar på. Någon behöver förklaringar av vägen och en annan en kortare väg. Så som lärare behöver du hitta varje elevs nivå för att guida eleven rätt, förstärka och bygga broar till självförtroende och nya kunskaper.

Genom att använda stöttning på ett effektivt sätt kan vi ge alla elever samma uppgifter istället för att sänka nivån för de som inte, enligt läraren, klarar av uppgiften. Genom stöttningen förstärker och vidgar vi elevernas kunskaper istället för att förenkla och sänka deras kunskaper och kompetenser.

Kan man stötta för mycket? Ja ibland gör vi faktiskt det. Pauline utryckte det som att vi ska stötta eleverna till de personer som de kan bli inte till vilka de är nu. Vi ska ha höga förväntningar på våra elever och måste ha det med oss när vi ger stöttning till eleverna. Fundera själv på det, när du nästa gång använder Gps:n fastän du egentligen vet hur du ska köra. Hur mycket utmaning blev det för dig?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s