Hem » Nätverk SvA » Hur tillgodoser vi alla elevers behov i sva-undervisningen?

Hur tillgodoser vi alla elevers behov i sva-undervisningen?

Igår var det dags för terminens första träff för lärarna i svenska som andraspråk. Temat för träffen var ”Hur tillgodoser vi alla elevers behov i sva-undervisningen?” Arbetet skedde genom EPA modellen och uppgiften var följande:

Enskilt:

Fundera kring hur du kan arbeta med en gemensam text i svenska som andraspråk (antingen i en integrerade sv/sva klass eller en separat svagrupp). Formulera vad som ska bedömas och vilket syftet är. Beskriv hur undervisningen skulle kunna gå till för att alla ska utmanas vid en gemensam uppgift och motivera dina val.

Nätverk 29 sept 4

Par (som blev tre och tre):

Delge, diskutera och dokumentera

 • Vilka är utmaningarna?
 • Hur löser vi utmaningarna?

Nätverk 29 sept 3 Nätverk 29 sept 1

Alla:

Kort sammanfattning från de olika grupperna.

Här kommer nu sammanfattningen från gårdagens arbete:

Utmaningar:

 • I en separat SvA grupp finns många förmågor och behov som ska bemötas.
 • I en integrerad klass finns även två kursplaner som lärarna ska utgå från.
 • Att identifiera alla elevers språkliga nivåer och att tillgodose dem på alla plan.
 • Att skapa tillfällen för eleverna att lära av varandra, t ex samtala, lyssna etc.
 • Att utmana eleverna som kommit långt i sin språkutveckling. Risken blir att det gemensamma arbetet blir på för låg nivå för dem.
 • Utmana och stötta de elever som är omotiverade, oroliga och traumatiserade.
 • Elever med väldigt kort tid i Sverige och/eller kort skolbakgrund.
 • Att ge pedagoger fortbildning och framför allt tid för att kunna individanpassa undervisningen så den blir utmanande och motiverande.

Frågeställningar:

 • Vilken typ av nivå på text bör väljas?
 • Om man väljer högläsning och analysförmågan, hur väljer man text?
 • Hur fördelar man eleverna i par/grupper för att utveckla/ stödja varandra samtidigt?

Hur löser vi utmaningarna?

  • Höga förväntningar på alla elever.
  • Tydlighet för eleverna att läraren ställer olika krav utifrån elevens förutsättningar. Det ska vara okej att alla inte gör samma sak.
  • Arbeta med öppna uppgifter och frågor (utan tak och golv) där eleverna kan lägga sig på sin nivå.
  • Genomtänkta gruppindelningar där eleverna får en samarbetspartner som utmanar dem på ett positivt sätt.
  • Arbeta i nivågrupper/arbeta i grupper med olika kunskapsnivåer
  • Dela in grupperna ”huvudet högre”; man arbetar tillsammans med någon som ligger nära ens utvecklingszon.
  • Nivåanpassa krav på muntliga och skriftliga framställningar genom t.ex. antal begrepp och textmängd.
  • Stationer med självgående arbete medan läraren jobbar med elever individuellt.
  • Nyanlända elever kan få hjälp av IKT-verktyg och få arbeta tillsammans med en skriv/läskompis
  • Ta hjälp av studiehandledare.
  • Eleverna utgår från samma tema men gör olika saker beroende på kunskapsnivå.
  • Val av text beroende på om man arbetar med texten tillsammans, eller enskilt och om man har arbetat med en text gemensamt först. När eleverna fått förförståelse kan de arbeta vidare med texten själva
  • Vid textsamtal är målet för vissa elever att förstå och tolka tydliga budskap medan det för andra är att förstå underliggande budskap.
  • Eleverna kan också visa sin läsförståelse på olika nivåer. Även slutprodukten är olika beroende på elevens språkliga utveckling. Vissa skriver några meningar medan andra skriver en hel text.
  • Ge eleverna förutsättning för liknande förförståelse vid textläsning.
  • Arbeta modellerande, (Reciprocal teaching, cirkelmodellen)
  • Arbeta med ASL, skolplus, skolstil, inläsningstjänst
  • IKT verktyg
  • Bildstöd
  • EPA-modellen

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s