Hem » Läsning » Hur tillgodoser vi alla SvA elevers behov

Hur tillgodoser vi alla SvA elevers behov

Att undervisa i svenska som andraspråk har alltid varit komplext och utmanande. Ingen grupp är den andra lik och variationen av elever stor med olika skolbakgrund, modersmål, kunskaper. Men de senaste åren och framför allt nu har förutsättningarna ändrats ytterligare och vi står inför ännu fler utmaningar. Hur tillgodser vi alla SvA eleversbehov; den nyanlända eleven med skolbakgrund, den nyanlände eleven utan skolbakgrund, eleven som varit i Sverige i tre år, eleven som varit här i sju år och eleven som är född i Sverige? Vi får alltfler frågor kring detta och här är några tankar om hur man kan tänka.

Utgå från ett ”tema” men låt eleverna göra olika saker utifrån det behov de har.

Gruppen läser en bok, vissa får sedan jobba med övningar till det lästa, utgå från det eleverna behöver och låt dem jobba med olika saker, fast med samma tema (någon kanske behöver jobba med alfabetisk ordning, någon annan med stavning, någon läser för att få upp flytet…) Alla behöver helt enkelt inte jobba med samma saker trots att man utgår från samma text/ ämne.

Använd digitala hjälpmedel för att stötta upp vid språkinlärning. 

Visa eleverna att det är OK att jobba med olika saker

Gruppera eleverna och låt dem arbeta med olika saker beroende på vad de har för behov.

Om eleverna får hemuppgifter kan de få olika hemuppgifter

En nyanländ elev behöver få upp ett läsflyt på svenska och då är läxan att läsa texten flera gånger. En annan elev kan både få läsa och svara på frågor, allt utifrån vad eleven behöver utveckla och träna på just nu.

Låt de nyanlända arbeta med ett läromedel för nyanlända  när de inte riktigt kan följa med i det övriga håller på med

Kom dock ihåg att följa upp det de har gjort.

Gör regelbundna kartläggningar av gruppen och planera undervisningen utifrån dessa

  • läsförståelse( tex på, mellan, bortom raderna…, dvs genom att kolla läsningen på djupet inte bara avkodning)
  • ordförståelse (kategoriseringar av ord, böjning, kunna se ordklasser, kunna sätta ihop till sammansatta ord
  • skrivandet (Olika texttyper, inte bara berättande text),
  • analysförmåga (låt eleven ställa frågor, hur besvarar eleven frågor, kan den motivera),
  • ämnesspråk (viktiga begrepp från olika ämnen)…

Vi lärare ställs inför stora utmaningar. Den stora frågan är hur vi får med alla? Nu när vi får många nyanlända elever behöver vi lärare tänka om. Vi måste vara medvetna om att eleverna måste tillägna sig ett vardagsspråk och ett skolspråk parallellt, och att det tar tid! Vi måste vara mer flexibla i klassrummet och fostra in oss själva och eleverna att det går att jobba med olika saker. Vi måste tänka ännu mer individanpassat och ha en tydlig struktur i klassrummet. Det är svårt och till en början tidskrävande. Hela skolan måste arbeta tillsammans!

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s