Hem » Svenska som andraspråk » Framgångsrik SvAundervisning

Framgångsrik SvAundervisning

Under våren är ett av våra uppdrag att skapa en samsyn på SvA undervisningen i Halmstad. Vi har därför varit ute på ett antal skolor för att göra lektionsbesök och intervjua rektorer och SvAlärare. Det vi sett tillsammans med vad forskning, lagtexter och vår erfarenhet gett oss kommer så småningom att presenteras i en ”handbok” (arbetsnamnet just nu).

Vid en ledningsträff där vi pratade med kommunens rektorer om hur man bäst arbetar mot nyanlända kom det fram önskemål att få ta del av en del vi kommit fram till inför höstens organisation av SvA. Så här kommer våra tankar om hur man kan tänka kring organisation av SvA undervisning.

Det som är tydligast är att på de skolor där läraren/lärarna är behöriga i sva och där eleverna får den undervisningstid i sva de har rätt till lyckas eleverna allra bäst med måluppfyllelsen. Om man väljer att integrera eller separera har inte lika stor betydelse. Det som är viktigt är att kartläggningar görs kontinuerligt, organisationen är strukturerad och att man sätter varje elevs behov i centrum samt har ett positivt synsätt på sva- elevernas lärande

Organisation

 • Behöriga sva- lärare (åk 1-3 även insatt i ämnet sva). Nyckeln är behöriga, medvetna sva- lärare!
 • Sva- lärarnas undervisningstid ska täcka timplanen i sva.
 • Kontinuiteten är viktig (få lärarbyten).
 • Bestäm hur undervisningen ska bedrivas utifrån årskurs (beroende på underlag kan det se olika ut i olika årskurser).
  1. Separata grupper
  2. Integrerade grupper (sv-sva)

Kommentar:

För att undvika att sva blir ett stödämne samt för att ämnet ska tas seriöst av både föräldrar, elever och övrig personal är det viktigt att man inte använder sig av en halvvariant av både integrerad och separerad undervisning.

I integrerad undervisning ska sv- och sva- läraren samarbeta med planering, genomförande och bedömning.

Om man har få elever är integrerad undervisning att föredra eftersom det är svårt att få en bra gruppdynamik om gruppen är för liten.

 • Möjlighet för sva- lärarna att diskutera och utveckla kunskaperna i ämnet inom skolan (om det finns fler sva- lärare) eller mellan skolor (om det är en ensam sva- lärare på skolan).
 • Alla som uppfyller något av kriterierna för sva ska läsa sva- oavsett om eleven är nyanländ eller född i Sverige.

Undervisning:

 • I sva, som i övriga ämnen, kan det vara stor spridning i kunskapsnivå hos eleverna. Eleven måste utvecklas och utmanas inom ämnet. Man kan inte se på ämnet sva som att man ska ”jobba i kapp sig” för att sedan gå över till sv. Alla elever måste utmanas utifrån sina behov.
 •  Alla elever kan göra samma uppgifter men med olika grad av stöttning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s