Fröken Friman och demokratin

Nytt läsår, nya utmaningar och i vissa fall även nya grupper. I år har jag fått ta över en SvA grupp i år 9. Inte helt lätt! Men på en skola där många arbetar med EPA, riktad skrivning mm och har höga förväntningar på eleverna blir det lättare.
Eftersom det är valår i år och jag vet att eleverna arbetar med detta på SO:n harjag valt att starta i demokratibegreppet och landa i den argumenterande texten.
Vi startade första lektionen i fredags med att reda ut begrepp som demokrati, rättvisa och jämställdhet. Frågan var också om Sverige är ett jämlikt land. Därefter var det dags för tv-inslag. I måndags såg vi första avsnittet av ”Fröken Frimans krig” ( serien som gick på SVT i julas). Trots snabb dialog på sina ställen och en hel del krångliga ord satt eleverna fokuserade under det första avsnittet. Idag var det dags att bearbeta avsnittet. Det första vi gjorde var att i par skriva ner information om huvudpersonerna. Genom att använda en modifierad variant av progressiv brainstorming kunde vi på femton minuter klargöra vem som var vem samt återberätta och förstå första avsnittet. Eleverna insåg under denna övning hur mycket de faktiskt förstått utan att veta om det. När vi sedan satte igång med enskilda uppgifter gick det galant. Eleverna hade fått självförtroende av vårt gemensamma intro.
Det märks att dessa elever är vana vid att arbeta enskilt, i par, alla tillsammans. Det märks att de är vana vid korta riktade skrivuppgifter. Det märks att de är vana vid höga förväntningar.
Nu ser jag och eleverna fram emot att fortsätta följa Dagmar, Kinna och de övriga kvinnorna ”Fröken Frimans krig”

Annons

Nätverk SvA 2014-2015

Här kommer lite information om höstens nätverksträffar för lärare i svenska som andraspråk i Halmstad Kommun. Under förra läsåret fokuserade vi på elevernas lärande och utgick ifrån kursplanens syftestext. Detta läsår kommer vi att fokusera på lärarnas lärande och fördjupa våra kunskaper inom SvA och språkutvecklande arbetssätt. Upplägget för träffarna är följande:

13.30-14.15 Läsning av texter samt förberedelser inför träffen. Har du inte möjlighet att komma så tidigt går det bra att förbereda dig på egen hand. Materialet till träffarna kommer att finnas tillgängligt här på bloggen och på fronter i god tid före träffen.

14.15-14.30 Gemensam uppstart, inledning och uppdelning inför eftermiddagens diskussioner

14.30-16.00 Grupparbete utifrån lästa texter och diskussionsunderlag (Givetivs med lite fika)

16.00-16.30 Gemensam avslutning med ett eller flera pedagogiska tips att ta med sig ut till skolan.

Höstens datum är: tisdagen den 30/9 kl 13.30-16.30 och tisdagen den 25/11 13.30-16.30

Nästa vecka kommer mer information om höstens första träff. Sprid gärna denna informationen bland dina SvA kollegor och boka in datumen redan nu. Givetvis får man även bjuda med sin rektor till dessa träffar!

Med förhoppning om ett lärorikt läsår!

Välkommen tillbaka!

Så var vi igång igen! Ett nytt läsår med nya möjligheter och utmaningar! En av de bästa sakerna med läsårsstarten är att man har en chans att verkligen testa det där nya som man funderade på under vårterminens slutskede. Har man dessutom nya klasser får man chansen att starta upp på det sätt man tror på allra mest. Vad är då det bästa sättet? Olika sätt antagligen, men det många är överrens om är att alla elever behöver struktur och tydlighet. Den enda som kan skapa det åt eleverna är du som lärare. Om du har struktur och tydlighet så kan du sedan röra dig fritt inom dessa ramar. I begreppet tydlighet ingår att eleverna ska veta vad som förväntas av dem. De ska veta när de tränar och när de bedöms. Eleverna ska alltid kunna svara på frågorna: Vad gör vi?, Varför gör vi det? Vad kommer att bedömas? Ju tydligare vi som lärare är desto lättare blir det för eleverna att förstå och utvecklas så mycket som möjligt.

Vilka möjligheter och utmaningar står vi, DuoAB, inför detta läsår? En utmaning  är att undervisa en av de nya sexorna på vår skola med 23 elever varav 8 nyanlända. Hur får man alla att utvecklas optimalt på sin nivå? En annan utmaning vi står inför är att fortbilda våra kollegor på vår skola i läsförståelse utifrån deras ämne. Gemensam syn och kunskap på läsande.

Ett spännande läsår att se fram emot och vi kommer givetvis fortsätta att blogga om alla våra aktiviteter, tankar, erfarenheter, möjligheter och utmaningar som vi är delaktiga i.

Ta ett djupt andetag nu kör vi!